הוצאת גימלים

הוצאת גימלים נעשת ע"י רופא מוסמך מטעם צה"ל, זאת אומרת רופא שצה"ל מכיר בהמלצותיו, זה כולל את כלל הרופאים הצבאיים שמשרתים בצה"ל, את כלל הרופאים הפרטים ששייכים לאחת מקופות החולים האזרחיות (בהתאם לשיוך החייל רפואה צבאית\רפואה אזרחית) ורשת מרפאות ביקור רופא, אם וקיבלתם גימלים מרופא שלא נזכר כאן, תצטרכו להמיר את הגימלים אצל אחד מהרופאים המוסמכים לכך ע"י צה"ל.

חשוב מאוד להביא את טופס הגימלים שקיבלתם לשלישות בבסיס שלכם, טופס הגימלים מאשר שהייתם בגימלים, אחרת תוכלו להישפט על עריקות.

חשוב מאוד לדעת שהוצאת גימלים אינה פשוטה, ואם אין לכם סיבה טובה להוצאת הגימלים, אתם לא תצליחו להוציא אותם!, ולכן חשוב מאוד לעבוד על הסיפור אותו תספרו לרופא הצבאי על מנת לקבל את הגימלים המיוחלים!